KITEMEDIATION
zelftest
contact
wat is mediation?
peermediation
op de werkvloer
familie
echtscheiding
ouderschapsplan
gezinsmediator
onderwijsadvies
Hans Aalbersberg
sitemap


ECHTSCHEIDING 

Zorgvuldig scheiden


Hoewel doorgaans uit liefde aangegaan, is een huwelijk in feite niet meer dan een zakelijke overeenkomst, die bij een scheiding ontbonden wordt.

Zo simpel is het helaas meestal niet: de emoties kunnen hoog oplopen, en zeker als er kinderen in het spel zijn is dat niet gewenst.

Al tijdens het scheidingsproces is het belangrijk dat de ouders praten over de gevolgen van hun scheiding en plannen maken voor de zorg voor hun kinderen.

De kinderen moeten alle kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen en veilig en met plezier op te groeien, ook als hun ouders uit elkaar gaan.

De verantwoordelijkheid voor de zorg van de kinderen ligt bij de ouders zelf.

U neemt dan wel als partners afscheid van elkaar, het ouderschap verbindt u, door de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen.

Als mediator kan ik het proces van zorgvuldig scheiden begeleiden en het voor alle partijen zo werkzaam mogelijk maken. 

 

 

Tips voor ouders in echtscheiding

Blijf communiceren met je kinderen, zorg dat ze weten dat de scheiding niet hun schuld is!

Ruzie maken in het bijzijn van de kinderen geeft hun het gevoel schuldig te zijn aan de situatie; ze voelen zich gedwongen een keuze te maken.

Praat positief over je ex-partner, als ouder van de kinderen.

Stimuleer en geef kinderen ruimte om vragen te stellen, geef daarbij zo eerlijk mogelijk antwoord, maar pas op voor belastende informatie over de andere ouder.

Praat veel met je kinderen over de echtscheiding, liever veel korte gesprekken dan één lang.

Erken de emoties van je kinderen, "ik zie dat je verdrietig bent", "ik begrijp dat je boos bent" en belast je kind niet teveel met je eigen gevoelens.


Gun je kinderen het contact met de andere ouder, en hoor je kind niet uit als ze bij de andere ouder zijn geweest.

Stimuleer contact met leeftijdgenoten, laat het kind kind zijn!

Zorg dat je af en toe één op één contact hebt met je kinderen en vraag om hun mening, geef ze het gevoel dat ze er toe doen!

 

Bekijk hier de SIRE-spot over kinderen en scheiding.

 

Top