KITEMEDIATION
zelftest
contact
wat is mediation?
peermediation
op de werkvloer
familie
echtscheiding
gezinsmediator
onderwijsadvies
Hans Aalbersberg
sitemap


 

Gezinsmediation

gezinnen weer op de rails zetten


... ruzie, ongezelligheid, schreeuwen en schelden ...


Afbeeldingsresultaat voor gezin aan tafel

Hoe gaat gezinsmediation?


 
In gesprek met de gezinsmediator komt u tot de conclusie dat eigenlijk het gehele gezin weer op de rails gezet zou moeten worden.

De gezinsmediator zet het gezin aan  tafel, en gaat er zelf tussen zitten. Als de kinderen ongeveer acht jaar of ouder zijn, zitten ze er gewoon bij.

Hij laat alle partijen aan het woord komen, beschermt de zwakkere partij en kalmeert de sterkste partij.

Hij duikt met het gezin de familiegeschiedenis in: wat voor mensen waren de ouders van de ouders, en hun grootouders? Wat speelt al jaren in onze familie?

Al pratend wordt helder hoe het allemaal zo gekomen is, wie welke rol speelde en waarom.


Soms neemt hij gezinsleden even apart, als dat het proces ten goede komt.

Dan, niemand weet wanneer, ontstaat het KANTELPUNT. Dat is het punt waarop we kunnen zeggen:

Oké, dat is alles wat we over vroeger kunnen zeggen. Hoe nu verder?

Wat is er nodig om beter, prettiger en respectvoller met elkaar om te gaan?

De gezinsmediator komt bij u thuis, en zit aan uw tafel. Of juist niet, als u liever op 'neutraal' terrein bent. Als u wilt, plaatsen we een videocamera die de hele dag doordraait. 

Samen kunnen we bekijken wat er misloopt, en wat u er aan kunt doen.


Video Home Training 

Voor gezinnen met jongere kinderen is het handig om opnamen met een camera te maken.

Bijvoorbeeld als de kinderen overal schatjes zijn, behalve thuis.

(Best spannend, maar altijd verhelderend: uw gedrag staat er dan óók op....).  

Het is een prima, niet-confronterende en niet-beschuldigende benadering van het gezin.

Als resultaat zien wij meestal veranderingen en verbeteringen van de interactie binnen het gezin.

 

Afbeeldingsresultaat voor video home training

 

Hoe dat gaat? Ik lever camera's die u zelf op een heel simpele manier aanzet, en ook weer uit.

Zijn de opnamen gemaakt, dan gaan we samen, met u als ouders, of met het hele gezin, kijken.

Wat ging goed? Waarom koos jij juist voor deze aanpak?

We gaan vooral uit van wat er te leren valt. Zoals hierboven gezegd: we confronteren niet, we beschuldigen niet.

We stellen de vraag: wat moet hier geleerd worden? Bij welke acties kan dit gezin als systeem groeien, beter worden?

Als eenmaal duidelijk is, wat een ieder te doen staat, maken we nieuwe opnamen.

Dat kan weer zelf, maar er is ook de mogelijkheid dat een van de kindercoaches dat doet.

Een familie is ook een systeem:

uw grootouders kregen kinderen, uw ouders stichtten een gezin, en één van hun kinderen bent u.

U kreeg ook kinderen, en over niet al te lange tijd zullen zíj weer kinderen krijgen.

De invloeden van uw wederzijdse opa's en oma's zijn getransporteerd naar uw gezin:

uw kinderen begrijpen vaak niet waaróm u de dingen doet zoals u ze doet.

Als de kinderen meer horen over (groot)opa en oma als ouders van hun ouders, misschien begrijpen ze het dan beter.

Daarom is de start van een gezinsmediation vaak het maken van een kleine familiegeschiedenis, twee - drie generaties terug.

Als u denkt dat gezinsmediation iets voor u is, neem dan vrijblijvend contact op.

 

En: 

schaam u nergens voor. 

Het feit dat u iets aan de situatie wilt doen, geeft aan dat u wérkelijk verder wilt.

Top