KITEMEDIATION
zelftest
contact
wat is mediation?
werkwijze
online mediation
peermediation
op de werkvloer
familie
onderwijsadvies
Hans Aalbersberg
sitemap


 ONLINE - MEDIATION

 

 

Een bijzondere manier van mediaten is de online mediation.

Bij sommige conflicten de aangewezen werkwijze om een mediation te beginnen:

de conflicterende partijen zien elkaar niet, kunnen nadenken over hun vragen en antwoorden en voelen zich wellicht vrijer.

Je kunt je tijdens een conflict overspeeld, overtroefd voelen door de opstelling van de ander.

Als een mediation online gestart wordt, functioneert de mediator als doorgeefluik en filter: hij bepaalt of de inhoud van een bijdrage kan leiden tot een oplossing van een conflict, of juist daar van af leidt.

Hij kan zien of emoties duidelijk verwoord zijn, en of ze over zullen komen.

Kitemediation geeft de mogelijkheid voor online mediation, tegen aangepast tarief.


niet altijd

De kracht van mediation zit hem in het samen willen oplossen van een conflict.

Daar past openheid en eerlijkheid bij. Waarom dan online?

Ik zie de online mediation als mogelijkheid om te starten met een mediation die eerder onmogelijk leek.

Als online mediation goed gaat is de stap naar face-to-face - mediation misschien niet groot meer.

 

Inlichtingen over online mediation op info@kitemediation.nl

Top