KITEMEDIATION
zelftest
contact
wat is mediation?
peermediation
wat is het?
op onze school?
op de werkvloer
familie
onderwijsadvies
Hans Aalbersberg
sitemap


OP ONZE SCHOOL?

Overal waar mensen samen zijn komen ze voor: kleine irritaties, spanningen, pesterijen en soms ook echte hoogoplopende ruzies. Conflicten dus.

Ook in de ‘gemeenschap’, op een school, waar de hele dag intens gepraat, gewerkt, geleefd wordt, komen leerlingen wel eens met elkaar in aanvaring. En conflicten zijn als fuiken: je komt er gemakkelijk in, maar minder gemakkelijk weer uit.

Toch kan dat wel. Maar dan moet er wel gelegenheid zijn om rustig met elkaar te praten.

Maar hoe doe je dat, rustig praten, als er al spanningen zijn? Hoe weet je zeker dat er naar jouw kant van het verhaal geluisterd wordt?

Hoe weet je dat zo'n peermediator niet onmiddellijk partij kiest?

Hoe weet je dat het probleem serieus genomen wordt?

 

Binnen het veiligheidsbeleid van een school past het opzetten van een systeem van peermediation.

 

De implementatie op een school of scholengemeenschap verloopt als volgt:

 1. Directie en lerarencorps worden geïnformeerd over de mogelijkheden
 2. Selectie begeleidende docenten
 3. Selectie en aanmelding peermediators
 4. Training peermediators
 5. Leerlingen worden op de hoogte gebracht
 6. Het verwijzingssysteem wordt aan leerlingen uitgelegd
 7. Peermediators krijgen evaluatiemomenten en follow-up - training

 

 1. Middels een presentatie worden alle onderwijsgevenden, directieleden en OOP'ers ingeleid in wat mediation kan en op welke wijze het project in de school gestalte zal krijgen. Tijdens de presentatie kunnen breedgedragen voorstellen tot wijziging van de opzet worden vastgesteld: het programma moet naadloos aansluiten bij de schoolpraktijk. KITEMEDIATION zorgt voor maatwerk! Wat heeft de school aan activiteiten en regelgevening omtrent pesten, conflicten en het beheersen daarvan? Op dit moment kan besloten worden een onderzoek daarnaar in te stellen en / of een enquête te houden.
 2. Uit het lerarencorps worden leraren uitgekozen die het project na implementatie zullen blijven ondersteunen. Zij volgen ook de cursus die de leerlingen krijgen.
 3. Leraren geven namen door van die leerlingen die zij geschikt achten voor de functie van peermediator. Als het project een aantal maanden loopt en de follow-up wordt gestart, kunnen ook leerlingen medeleerlingen aanwijzen. KITEMEDIATION interviewt de aangewezen leerlingen en maakt daaruit de definitieve keuze van de eerste groep mediators. Volgens een uitgebalanceerd programma, waarin veel praktijkgericht geoefend wordt, worden de leerlingen in drie dagen opgeleid tot peermediator.
 4. In de school worden op duidelijke plaatsen grote posters opgehangen die peermediation noemen. Een week daarna worden alle klassen op de hoogte gebracht, liefst door de peermediators zelf. De ondersteunende leraren en KITEMEDIATION kunnen daarbij behulpzaam zijn. Op een afgesproken plaats kunnen de leerlingen lezen waar en wanneer de peermediators beschikbaar zijn.
 5. Belangrijk onderdeel in de uitleg is het verwijzingssysteem: je hoeft geen ruzie te hebben om mediation in te schakelen: je kunt, middels een formulier of een gesprek, conflictpartijen aanmelden. De peermediators zullen in dat geval op onderzoek uitgaan.
 6. Als het project enige tijd draait, wordt onder leiding van KITEMEDIATION geëvalueerd en een follow-up - cursus uitgevoerd. E.e.a. resulteert in de beëindiging van directe betrokkenheid van KITEMEDIATION bij het project. Het is mogelijk een jaarabonnement ter ondersteuning af te sluiten, een soort APK.

de cursus in het kort

In de cursus leren scholieren hoe ze een mediationgesprek moeten opbouwen, hoe ze partijen op elkaar kunnen richten op een positieve manier en hoe ze de juiste informatie op tafel kunnen krijgen.

Vanuit de praktijk van andere middelbare scholen weten we dat de taak van peermediators een officiële is, maar dat ze ook op een vlotte, heel korte manier conflicten kunnen voorkomen.

Voor de peermediator zelf betekent het volgen van de cursus een persoonlijke verrijking op het gebied van communicatie en sociale omgang.

De cursus beslaat drie dagen, en wordt uitgevoerd door het trainingsbureau van KITEMEDIATION.

Ook enkele docenten doen aan de cursus mee: zij zullen zorgen voor de continuïteit.

Jaarlijks (of vaker indien gewenst) zorgt KITEMEDIATION voor een update en een terugkom-moment.

 

 

   

KITEMEDIATION zorgt voor een tiental verschillende en uitdagende posters die de schoolbevolking opmerkzaam en nieuwsgierig maken.

 

KITEMEDIATION kan in overleg met de docent beeldende vorming posters als deze door leerlingen laten maken in plaats van deze voorbeelden.

 

 

 

 

Top