KITEMEDIATION
zelftest
contact
wat is mediation?
peermediation
wat is het?
op onze school?
op de werkvloer
familie
onderwijsadvies
Hans Aalbersberg
sitemap


 

 

PEERMEDIATION: WAT IS HET?

 

peer

iemand uit de referentiegroep. Dat kunnen klasgenoten zijn, maar ook andere leden van een sportteam, vrienden, etc.

 

mediation

bemiddeling, een middel om tot een oplossing te komen


Peermediation houdt in dat leerlingen samen zoeken naar een oplossing voor een conflict, met behulp van twee gelijken (of peers) die optreden als bemiddelaars.

Dankzij peermediation krijgen leerlingen de kans hun problemen zelfstandig op te lossen. Leerlingen kunnen zelf naar een leerling-bemiddelaar/mediator toe stappen, of worden daarnaar verwezen door hun klasgenoten of een volwassene op school.

Het doel van leerlingbemiddeling is om tot een win - win oplossing te komen, een oplossing die dus beide partijen dat geeft wat ze zoeken (misschien niet alles wat ze willen, maar voldoende om verder samen te leven in een ‘veilig' klimaat).

 


 

In welke situaties kunnen peermediators een rol spelen en in welke niet?

 

wel

 

Conflicten tussen leerlingen.
Conflicten tussen leraar en leerling.

 

niet 

 

Conflicten tussen ouders en leerlingen.
Conflicten tussen ouders en docenten
.

 

Mediation is een krachtige vorm van veiligheidsbeleid voeren, maar moet niet beschouwd worden als een soort medicijn dat uitkomst biedt in tal van conflicten.

De school heeft al een eigen veiligheids - en pestbeleid, en past peermediation daarin?

 

peer@kitemediation.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Top