KITEMEDIATION
zelftest
contact
wat is mediation?
werkwijze
online mediation
peermediation
op de werkvloer
familie
onderwijsadvies
Hans Aalbersberg
sitemap


 WERKWIJZE

 

Het is misschien lastig voor te stellen dat dit soort van bemiddeling in uw situatie kan werken. Immers, u hebt al vaker geprobeerd het conflict op te lossen. Maar beide partijen blijven reageren zoals ze altijd al reageerden.

U zag daarbij wellicht over het hoofd dat u zelf mede-eigenaar van het conflict bent: u bent partij. De mediator is dat niet.

De mediator bekijkt op welke manier het conflict in elkaar steekt. Hij gaat op zoek naar belangen, oude rechten, gevoelens: alles kan op tafel komen, alles gaat werken voor het vinden van goede oplossingen.
 
Na een (mogelijk schriftelijke) intake en het opstellen van een mediationovereenkomst kan de eerste sessie beginnen. Deze kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Het aanhoren van elkaars verhalen. Partijen vertellen hoe de problemen er volgens hen uitzien. De mediator stelt vragen, vat samen en categoriseert. Er ontstaat meer inzicht en bereidheid om samen het probleem te bekijken, van alle kanten. Zo kan ook een beeld ontstaan van de mogelijke oplossingen.
  • Een zeer belangrijk aspect van mediation is de GEHEIMHOUDING. Vóór het begin van de eerste sessie wordt een schriftelijke afspraak over geheimhouding gemaakt over geheimhouding, ondertekend door de partijen en de mediator.

In volgende sessies wordt geprobeerd tot een overeenkomst te komen die voor beide partijen bevredigend is. Indien gewenst wordt van elke sessie, of van de gehele mediation, een verslag gemaakt. Daarin staan de afspraken die gemaakt zijn tijdens de gesprekken.

 

 

METAFOREN

 

Een mediator gebruikt tijdens zijn werk soms metaforen, fictieve verhalen, die een nieuwe visie kunnen geven op de werkelijkheid. Zo is de vlieger, de kite, metafoor voor het conflict dat heen en weer beweegt. Welke wind zorgt daarvoor, en wie heeft de touwtjes in handen?

Een andere metafoor is deze:

 

De ballon

 

De wind blaast een ballon over de verlaten straat. De ballon is strak gespannen, opgeblazen tot het maximum. Prachtig om te zien. Zo zou elke ballon moeten zijn. Onvermijdelijk voert de weg van de ballon over een kapotgesmeten bierflesje. Dreigend steken de scherven omhoog. De wind dwingt de ballon rechtstreeks over de scherpe scherven te gaan. Er langs gaan is onmogelijk, de ballon moet er overheen.

Wat zal er gebeuren?

Als de ballon zich drukt, zich zwaar maakt, zal dit zeker zijn einde betekenen.

Als de ballon zichzelf blijft, zo licht als een veertje, dan danst hij over het gevaar heen, dan deren de scherven hem niet en kan hij zijn oorspronkelijke weg vervolgen.

 

mediation mediation mediation mediation mediation mediation mediation mediation

Top